Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza II - 2021