Inicimi i projektit parcial të rrugës "A"

- 25 Jan 2022

Rruga "A" është njëra ndër arteriet kryesore për shkarkimin e trafikut.

Sot, në koordinim me Drejtorinë e Investimeve Kapitale morëm vendim për inicimin e projektit parcial të rrugës "A", e cila do të ndihmojë dukshëm në shkarkimin e trafikut që Prishtina të frymojë më lirshëm.