Njoftim për aplikim për subvencione për nënat lehona përfituese të skemës sociale (për fëmijët e porsalindur)

- 27 Jul 2022

Për të aplikuar për Subvencione në vlerë prej 500E (pesëqind euro), prindërit (nënat lehona përfitues të skemës sociale) aplikues duhet ti plotësoj këto kritere:

1. Të jetë përfitues i Skemës Sociale,
2. Të jetë regjistruar në regjistrin civil të Komunës së Prishtinës (banorë KK Prishtinës),
3. Të kenë lindur fëmijën nga data 01.01.2022 dhe tutje, brenda territorit të Komunës së Prishtinës.

 

 Njoftim për aplikim për subvencione për nënat lehona përfituese të skemës sociale (për fëmijët e porsalindur)