Nënshkruhet marrëveshja ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Komunës së Graçanicës, për lëshimin e linjës së transportit të udhëtarëve

- 02 Aug 2022

Sot, u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Komunës së Prishtinës dhe Komunës së Graçanicës, për lëshimin e linjës së transportit të udhëtarëve.

Kemi është vendosur për këtë linjë të transportit:

Nisja dhe kthimi bëhen nga rrugët: "Mon Balaj", "Fahri Fazliu", "Ilir Konusheci", "UÇK", "Migjeni", "Luan Haradinaj", "Garibaldi", "Gjorgj Bush", Bulevardi "Bill Clinton", Rrethi në M2 vazhdon për Veterrnik, "Jusuf Gërvalla", rruga Prishtinë - Gjilan, Hajvali, Graçanicë dhe përfundon në Kishnicë.

Kjo linjë liron komunikacionin në Prishtinë dhe ndihmon komunitetin në Graçanicë.