Njoftim për test me shkrim për pozitat në IEAA - Drejtoria e Arsimit

- 02 Aug 2022

                                                                        Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022

 

                                                                        Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022

 

                                                                       Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022 

 

                                                                      Njoftim për listën e ngushtë për test me shkrim - Mësimdhënës/e për mësim klasor, Motër edukatore, Edukatore - Drejtoria e Arsimit 02.08.2022