Lista e përfituesve të Thirrjes për Kulturë - T.Q.P "Dodona"