12 lokacione të e-kiosqeve për të mundësuar ofrimin e shërbimeve për dokumentet e Gjendjes Civile

- 30 Aug 2022

Shërbimet për pajisje me dokumente për qytetarët tanë nuk ndalen!
 
E-kiosqet janë aktivizuar në 12 lokacione për të mundësuar ofrimin e shërbimeve për dokumentet e nevojshme.
 
E-kiosqet funksionale të Kryeqytetit i gjeni tek:
 • Bashkësia Lokale - Xhamia e Llapit
 • Bashkësia Lokale - Mramor
 • Agjencioni i Regjistrit Civil
 • Bashkësia Lokale – Lagjja e Muhaxherëve
 • Komuna e Re
 • Bashkësia Lokale – Dardania
 • Bashkësia Lokale – Ulpiana
 • Komuna e Vjetër
 • Bashkësia Lokale - Bardhosh
 • Bashkësia Lokale - Besi
 • Qendra për Punë Sociale – Bregu i Diellit
 • Bashkësia Lokale – Hajvali