Thirrje publike - Mbështetje financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive - Drejtoria e Sportit