Drejtoria e Arsimit shpall konkurs për regjistrimin e vijuesve të rritur në arsimin e mesëm të lartë të arsimit profesional - klasa X