Lista e përfituesve për Kultivator, Laktofrizë, Makina mjelëse dhe bidona për Lopë qumështore, Dele dhe Dhi - Drejtoria e Bujqësisë