Lista e fermerëve përfitues, prodhues të qumështit - Drejtoria e Bujqësisë