Lista e fermerëve përfitues, viça për majmëri-pagesa direkte 2022 - Drejtoria e Bujqësisë