Ndiqeni direkt konsultimin publik lidhur me Projekt Rregulloren për orarin e punës dhe mbrojtjen nga ndotja akustike në sektorin e gastronomisë - Me policinë dhe përfaqësues të KLSP-ve/KKSB