Lista e përfituesve për dhurimin e mjeteve bujqësore për familjet në kushte jo të favorshme socio-ekonomike - Drejtoria për Mirëqenie Sociale