Thirrje për aplikim - Përkrahje në blegtori - Drejtoria e Bujqësisë