Njoftim për personat fizik dhe juridik që posedojnë pronë të paluajtshme në territorin e Prishtinës për regjistrim të taksës komunale për grumbullimin e mbeturinave - Drejtoria e Shërbimeve Publike