Thirrje për aplikim - Shtëpizat e librave në hapësira publike