Thirrje publike - Mbështetje financiare për Klube Sportive, Sport projekte, Shoqata dhe OJQ rinore të Prishtinës - Drejtoria e Sportit