Thirrje publike - Drejtoria e Kulturës

- 27 Mar 2023

 Thirrje publike - Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër

 

 Udhëzimet për aplikues - Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër

 

 Thirrje publike - Art vizual - figurativ, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri kulturoro-artistike, Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë, Botime

 

 Udhëzimet për aplikues - Art vizual - figurativ, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri kulturoro-artistike, Mbështetje të aktiviteteve vjetore të organizatave dhe operatorëve kulturorë, Botime