Lista e fermerëve përfitues - Lopë qumështore, Dele dhe Dhi - Pagesa direkte 2023 - Drejtoria e Bujqësisë