Lista e bizneseve që plotësojnë kriteret për procedurën e shortit - Tregu i Fundvitit

- 30 Nov 2023

Për arsye të numrit të lartë të biznesve të cilët i kanë përmbushur kriteret e thirrjes publike për Tregun e Fundvitit dhe numrit të kufizuar të shtëpizave, është vendosur që përzgjedhja të bëhet përmes procedures së shortit. Me këtë rast, ftojmë të gjitha bizneset të cilat i kanë plotesuar kriteret dhe emrat i gjejn në këtë listë, që nesër me datë 01.12.2023 në ora 10:00 në sallen e Kuvendit Komunal të jene të pranishëm ne zhvillimin e procedures se perzgjedhjes me short.

Ndërsa, bizneset të cilat nuk i kanë përmbushur kriteret, rrjedhimisht nuk janë ftuar në porcesin e shortit, kanë të drejtë ankese tri ditë, pas publikimit te këtij njoftimi. Ankesa duhet të drejtohet në Komisonin për Ankesa dhe Parashtresa. ​

 

Lista