Thirrje për aplikim - Furnizim me pajisje bujqësore - Drejtoria e Bujqësisë