Thirrje publike - Drejtoria e Kulturës

- 29 Mar 2024

 

 

 Thirrja për Aplikim - Art vizual – figurative, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve Kulturorë si dhe Botime

 

 Udhëzuesi për Aplikim - Art vizual – figurative, Trashëgimi kulturore dhe turizëm, Shoqëri Kulturore Artistike, Mbështetje të organizatave vjetore dhe operatorëve Kulturorë si dhe Botime

 

 Thirrja për aplikim - Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër 2024

 

 Udhëzuesi për Aplikim - Festivale, Muzikë, Manifestime, Kinematografi, Teatër 2024