Thirrje për aplikim të fermerëve për ujitje të sipërfaqeve bujqësore