Njoftim: Plani rregullues i hollësishëm Kalabria i cili do të shkoj për aprovim në mbledhjen e rradhës së Kuvendit të Kryeqytetit

- 24 May 2024

 01_PRRH Kalabria_Kufiri në raport me rrethinën


 02_PRRH Kalabria_Harta e sipërfaqës së planifikuar


 03_PRRH Kalabria_Harta e të dhënave bazë


 04_PRRH Kalabria_Harta e pronësisë


 05_PRRH Kalabria_Harta e ndërtueshmërisë


 06_PRRH Kalabria_Harta e kornizës zhvillimore


 07_PRRH Kalabria_Shfrytëzimi i planifikuar i tokës


 08_PRRH Kalabria_Rrjeti i transportit rrugor


 09_PRRH Kalabria_Profilet e rrugëve


 10_PRRH Kalabria_Infrastruktura publike dhe sociale


 11_PRRH Kalabria_Korridoret e gjelbëra