Thirrje publike për përkrahje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale e familjare

- 19 Jun 2024

 

 Thirrje publike për mbështetje financiare të projekteve të OJQ-ve për shërbime sociale

 

 Vendim

 

 Udhëzimet për aplikantë

 

Formularët për shkarkim: 

1. Formulari 9 i Aplikacionit për projekt/programit (formulari të shkarkohet nga linku);
2. Formulari 10 i Propozim buxhetit (formulari të shkarkohet nga linku);
3. Formulari 11 i Deklaratës për mungesë të financimit të dyfishtë (formulari të shkarkohet nga linku);
4. Formulari 12 i Deklaratës së partneritetit (formulari të shkarkohet nga linku);
5. Formulari 13 i Deklaratës së projekteve te financuara (formulari të shkarkohet nga linku);
6. Formulari 17 i Raportit narrativ-përshkrues (formulari të shkarkohet nga linku);
7. Formulari 18 i Raportit Financiar (formulari të shkarkohet nga linku).