Konkurs për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) të gjimnazeve dhe të shkollave profesionale për vitin shkollor 2024/2025