Njoftim për shprehje interesi në shkollën "Dituria" për blerjen e mjeteve të teknologjisë

- 07 Nov 2018

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga grupi i Bankës Botërore për realizimin e projektit për përmirësimin e sistemit të arsimit (ESIP), dhe ka për qëllim që një pjesë të grantit ta përdor për ta përkrahur Ministrinë e Arsimit, të Shkencës dhe të Teknologjisë dhe Shkolles “Dituria”  Shkabaj, Prishtinë  Në kuadër të kësaj përkrahjeje do të realizohet prokurimi si në vijim i pajisjeve të nevojshme: 

 

1. Përshkrimi i mallrave të nevojshme:

  • Llaptop                       7 copë

 

2. Kriteret minimale për kualifikim të kontraktuesve që mund të aplikojnë janë:

  • Përvoja e suksesshme në ekzekutimin e së paku 2 kontratave për ofrimin e mallrave të natyrës së ngjashme në dy vitet e fundit;
  • Regjistrimi ligjor i firmës nga autoritetet vendore.

 

3. Kontraktuesit e interesuar që i plotësojnë kriteret minimale për kualifikim, të cekura më lartë, janë të mirëseardhur të aplikojnë me shprehjet e tyre të interesimit kundrejt specifikimit të hollësishëm teknik në adresën: Shkolla “Dituria”  Shkabaj, Prishtinë , më së largu deri më 15.11. 2018

 

4. Specifikimi i hollësishëm teknik së bashku me afatet dhe kushtet e tjera, ku të gjitha janë të përgatitura në kuadër të një dokumenti të quajtur Ftesë për ofertë-mallra do t’ia dorëzojë shkolla vetëm atyre kontraktuesve potencialë që i plotësojnë kriteret.  Kompanitë luten që t’i shkruajnë detajet kontaktuese me rastin e shprehjes së interesit.

Detajet kontaktuese të shkollës:

 

Personi kontaktues:

Landrit Dragusha

Telefoni: 044/ 383-338

E-maili: landrit.dragusha@gmail.com

 

Njoftim për shprehje interesi