Pikë e re e Qendrës së Mjekësisë Urgjente

- 01 Feb 2019

Qendra e Mjekësisë Urgjente, për ta rritur efikasitetin e punës dhe për ta ulur shpejtuar edhe më shumë kohën e intervenimit, ka hapur nga sot edhe një pikë të re.

 

Pika e re është vendosur në hapësirat e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, dhe do të ofrojë shërbime 24/7 në terren.

 

Mesatarja e shpejtësisë së reagimit aktualisht është 6 minuta e 22 sekonda nga momenti i thirrjes, por me hapjen e pikës së re pritet që të bie edhe më tutje.