Politikat sociale dhe mirëqenja janë të rëndësishme për zhvillimin e një shoqërie të shëndoshë

- 14 Mar 2019

Falenderojmë kompaninë Mjeshtri, me të cilën ndërmjetësuam punësimin e 9 grave dhe 5 burrave prej familjeve të ndryshme me gjendje të rënduar sociale e ekonomike të Kryeqytetit.

Me këtë kompani po e diskutojmë mundësinë e punësimit edhe të 70 punëtorëve të ri prej familjeve me asistencë sociale.

Praktikën e njejtë do të e aplikojmë edhe me kompani të tjera që kanë shprehur vullnetin për bashkëpunim.

Të japim të gjithë nga pak, për ata që kanë nevojë shumë!
Sepse #bashkë mund të bëjmë gjëra të bukura!