Komuna e Prishtinës vlerësohet komuna më transparente në Kosovë

- 19 Apr 2019

Puna në ekip gjithmonë sjell rezultate të mira!

Instituti Demokratik i Kosovës (KDI) dhe Transparency International në kuadër të projektit “Indeksi i Transparencës në Prokurim Publik”, në 43 indikatorë, ka vlerësuar Komunën e Prishtinës me maksimalen e pikëve,