Drejtoria e Arsimit shpall konkurs plotësues për regjistrimin e nxënësve në klasën e dhjetë (10) për vitin shkollor 2019/2020