Konkurse për Institucione Edukativo-Arsimore - Drejtoria e Arsimit

- 16 Jul 2021

 

                                                           Konkurs për Motër edukatore, Edukatore, Mësimdhënës/e për mësim klasor - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët gjuhësore - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët profesionale - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021

 

                                                           Konkurs për Lëndët shoqërore dhe natyrore - Drejtoria e Arsimit 16.07.2021