Thirrje publike - Muzikë, Botime, Teatër - Drejtoria e Kulturës