Thirrje publike - Drejtoria e Kulturës

- 16 Mar 2022

 

 Thirrje publike - Art vizual - figurativ, Botime, Kinematografi, Teatër - Faza I

 

 Udhëzimet për aplikues - Art vizual - figurativ, Botime, Kinematografi, Teatër - Faza I

 

 Thirrje publike - Festivale, Muzikë, Shoqëri kulturoro Artistike, Trashëgimi kulturore dhe Turizëm, Aktivitete vjetore të organizatave dhe operatorëve - Faza I

 

 Udhëzimet për aplikues - Festivale, Muzikë, Shoqëri kulturoro Artistike, Trashëgimi kulturore dhe Turizëm, Aktivitete vjetore të organizatave dhe operatorëve - Faza I