Lista e përfituesve - Lopë, Dele, Dhi qumështore pagesa direkte - Drejtoria e Bujqësisë