Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës

- 10 May 2022

 

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës - pjesa e dytë

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës - pjesa e tretë

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës - pjesa e katërt

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës - pjesa e pestë

 

Ndiqeni direkt - Mbledhja e katërt e Kuvendit Komunal të Prishtinës - pjesa e gjashtë