Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2023

- 22 May 2023

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2023

 

 Lista e Subvencioneve për Rini dhe Sport, Faza I – 2023

 

Njoftim: Të gjitha palët e pakënaqura me punën e Komisionit për listën finale të lartcekur nga fushat e Rinisë dhe Sportit, mund të ushtrojnë ankesë në komisionin për shqyrtimin e ankesave për subvencionenë fushën për Rinis dhe Sport, në afat prej 5 (pesë) ditë pune, nga data e publikimit të kësaj liste finale në tabelën e shpalljeve të Komunës dhe ueb-faqen e Komunës. Afati për dorëzimin e ankesave: e hëne 22.05.2023 – e martë, dt. 30.05.2023 në ora 15:00. Ankesat dorëzohen me shkrim, për komisionin e ankesave, përmes Zyrës pritëse, sporteli nr. 6, Komuna e Prishtinës (objekti i vjetër).