Faza e dytë e dezinsektimit hapësinor në kryeqytet

- 09 Jul 2024

Ju njoftoj që dezinsektimi hapësinor në Komunën e Prishtinës, faza e dytë për vitin 2024, do të filloj me datën 12.07.2024, prej orës 20:00, ndërsa hudhja e larvicideve me date 10.07.2024 dhe 11.07.2024, duke filluar prej orës 09:00, sipas planit dinamik të operimit.

Aktiviteti eshte i varur nga kushtet atmosferike!