Konkurs për subvencionim të projekteve në Sektorin e Kulturës

- 13 Oct 2015

Komuna e Prishtinës fton artist dhe krijues, si dhe OJQ-të dhe bizneset që veprojnë në sektorin e Kulturës të aplikojnë me projekt propozime për realizimin e veprave artistike, aktiviteteve kulturore dhe iniciativave të ndryshme përmes të cilave pasurohet jeta kulturore në qytetin e Prishtinës.

 

pdf.jpg Thirrje per subvencionim


pdf-(2).jpg Poziv za subvencioniranje