Kodet Unike të aplikuesve për rimbursim #covid19 që do të ekzekutohen për muajin Shtator gjatë datave 03.09.2021-10.09.2021

- 06 Sep 2021

 

 

 

 Kodet unike që paguhen gjatë datave 03.09.2021-10.09.2021 

 

 

Kodet unike që janë paguar më herët:

 

 Kodet unike do të paguhen deri më 31.08.2021

 

 Kodet unike të paguara në Korrik 

 

 Kodet unike që janë paguar në muajin Qershor

 

 Kodet unike 28.05.2021-06.06.2021

 

 Kodet unike të paguara në Maj

 

Kodet Unike të paguara në Janar

 

Aplikuesit që nuk e gjejnë kodin unik të tyre dhe që kanë aplikuar gjatë muajve Dhjetor 2020 - 25 Gusht 2021, duhet të na shkruajnë email për të parë se ku qëndron problemi: komunaprishtine@rks-gov.net , duke e dërguar numrin personal dhe vërtetimin e testit PCR.

 

Vërejtje: Testet serologjike dhe antigjene të bëra në klinika private nuk rimbursohen. Testet serologjike të bëra në QMF-të e komunës pas datës 12.07.2021, nuk do të rimbursohen.