Njoftim për praktikantë

- 08 Jun 2015

Njoftim për praktikantë - Sektori i Planifikimit i Drejtorisë së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit