Mbledhja e VIII e Kuvendit Komunal të Prishtinës

- 14 Oct 2015

Nesër, më 15 tetor, në ora 10:00 mbahet mbledhja e VIII e Kuvendit Komunal të Prishtinës.

Bashkëlidhur e keni rendin e ditës.

Ju ftojmë ta ndiqni!

pdf.jpg Thirrje

 

 1.  Vendimi me arsyetim i pl.rreg. Mati 2
 2. Vendimi dhe ars. i Pl. rreg. Sofalia
 3. Vendimi dhe arsy. i Pla. rreg. Tophane
 4.  Vendimi dhe ars. pl. rregull. Dodona
 5. Vendimi dhe ars. i Pl. rr. Qyteza Pejton
 6. Vendimi dhe ars.i Pl.rr. Kodra e Trmave 1
 7. Propozimvendimi për lënie në dispozicion për diskutim publik të Planit rregullues të lagjes “Kalabria”
 8. Propozimvendimi për fillimin e ndryshimit dhe plotësimit të Planit rregullues të lagjes “Mati 1”
 9. Propozimvendimi për ndryshimin  përshtatjen e profilit të rrugës së planifikuar  të Planit rregullues Lakërishta
 10. Germia
 11.Rregullorja e arsimit