Konkurs për përzgjedhjen e esesë më të mirë: Çka është korrupsioni?

- 09 Nov 2015

Duke pasur parasysh që rinia luan një rol mjaft të rëndësishëm në parandalimin e korrupsionit, posaçërisht me ofrimin e njohurive lidhur me atë se çka është korrupsionit, projekti SAEK i UNDP-së, në bashkëpunim me Drejtorinë për Arsim të Komunës së Prishtinës, shpall të hapur garën për përzgjedhjen e esesë më të mirë në temën: “Çka është korrupsioni?”

 

  Konkurs për përzgjedhjen e esesë më të mirë: Çka është korrupsioni?