Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0247222/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0280083/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0259372/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0261619/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0257545/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0144544/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0194539/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0232206/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252391/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0200390/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0252961/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241592/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0220328/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0258312/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0264959/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0192075/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0147184/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0225281/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0273929/3/18

 

  Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0118121/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0241250/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0140337/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0139087/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0167059/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0086601/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0141344/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0223066/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0180889/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0187250/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224858/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0224833/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0189302/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177037/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0178056/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0114638/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0177553/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0175506/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0134077/18

 

 Vendim për caktimin e kushteve ndërtimore 05-350/02-0045427/18