Lajmet

Vendimet nga mbledhja e VIII e Kuvendit Komunal të Prishtinës

Sot u mbajt mbledhja e tetë e Kuvendit Komunal të Prishtinës

- 31 Oct 2014

Në mbështetje të grave kryefamiljare në fshatrat e Prishtinës

Komuna e Prishtinës në bashkëpunim me institutin “Riinvest” ka organizuar trajnimi i 24 grave fermere në lëmin e kultivimit dhe prodhimtarisë në sera

- 29 Oct 2014